kostnadsställe

Bokföring. BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för dig som sköter bokföringen i ett företag eller en förening. Lägg i kundkorg. Ordlista - Ordförklaring för kostnadsställe - ctl00_cph1_pg_Image1. Kostnadsställe (br. eng. cost centre, am. eng. cost center) är ett begrepp inom bokföring och används för att följa upp till vilken organisatorisk enhet en kostnad eller en intäkt hör. Vid konteringen anger man en kod (oftast ett flersiffrigt tal) som är unik för varje enhet. Exempelvis kan en affärskedja lägga upp ett kostnadsställe. Kostnadsställe kan användas för uppdelning i verksamhetsgrenar, avdelningar, funktioner, ansvarsområden eller liknande. Om företaget till exempel har tre butiker så lägger du upp varje butik som ett kostnadsställe. Kostnadsbärare kan i stället användas för bland annat varugrupper. Om de tre butikerna säljer till exempel. Det ger restore möjlighet att på ett enkelt sätt följa upp chinatown för t ex swedbank listränta viss varugrupp eller ett hammar musik försäljningsställe. Om du väljer att ta ut kombinationsrapporter för en resultatrapport eller balansrapport, tänk då på att det kan resultera i många rapporter. Lunds universitet firar år. Alliansring mitt arbete Aktuellt Kontakt. Om de tre butikerna säljer till hammar musik radioapparater, soaked in luxury, stereoanläggningar och cd-skivor så lägger du upp dessa varugrupper som var sin kostnadsbärare. Nyhetsbrev Nyhetsbrevet kommer en gång i månader och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte- redovisnings- juridik- och personalområdet. kostnadsställe

Kostnadsställe - Skyltcentralen

Telefonträd servicetelefon 46 00 PDF kB, nytt fönster. Kontospecifikation — Den här rapporten motsvarar en huvudbok på kostnadsställe- eller kostnadsbärarnivå. Markera den post du vill ändra och tryck på knappen redigera. BL Info Online BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe — alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Det innebär att saldon på balanskonton följer med som ingående balans på det nya året, medan resultatkonton nollställs. Eftersom kostnadsställe och kostnadsbärare är likställda kan du på ett konto dels ange t ex Butik 1 som kostnadsställe och dels t ex cd-skivor som kostnadsbärare. Med fler än sålda program har vi lärt oss hur man bygger lättanvända program för bokföring, fakturering, bokslut, skatt och deklaration.