likvida tillgångar

Angående att de svenska hushållens likvida tillgångar är mindre än hushållens skulder, så kan det vara intressant att se hur det ser ut för bloggläsarna. Svara på enkäten nedan. OBS: Nedan visas versionen från 27 apr För att se den senaste informationen, klicka här. Meny. Sök. Vägledning () · Förkortningar · Bokföring & redovisning · Sambandet mellan redovisning och beskattning · Redovisning och inkomstbeskattning · Redovisning och mervärdesskatt · Vad är redovisning? Likvid tillgång, substantiv.. Böjningar: likvid tillgång, likvida tillgången, likvida tillgångar, likvida tillgångarna. Engelska: financial asset.

Likvida tillgångar Video

Vinnare och förlorare i rapportfloden likvida tillgångar Från delägare i handelsbolag till enskild näringsidkare. Begränsad avdragsrätt vid ägarförändringar. Däre­mot är det ett krav att det ska fin­nas en intresse­gemenskap mellan före­tagen. Utbildning högtalare med bra bas arbetslöshet samt avgångsersättningar. Samma här, inga likvida tillgångar. Redovisa finansiella instrument till anskaffningsvärde. Föredragning av ett ärende.