tms behandling

Människor som lider av depression och som inte blir hjälpta av vare sig medicin eller terapi kan snart behandlas med en ny metod inom psykiatrin. Det handlar om transkraniell magnetstimulering (TMS) – en metod där hjärnan stimuleras med magnetfält. Hittills har magnetströmsbehandling bara funnits. Vi befinner oss i ett behandlingsrum i den psykiatriska klinikens byggnad på Höglandssjukhuset i Eksjö. Jag sitter i något som liknar en tandläkarstol och får pröva på hur det går till när man ställer in TMS-apparaten för att behandla en ny patient. När Vagn Liest har hittat den punkt och den styrka som får. TMS mot depression, transkraniell magnetstimulering som komplement mot depression när sedvanlig behandling inte hjälper. Det tar c:a 1 månad att bli bra.

Tms behandling - Indiska

Å andra sidan är det inte säkerställt att metoden inte ger minnesstörningar. Om en sådan skulle uppstå får patienten omgående behandling för denna. Mindre biverkningar Mats Adlers intresse för TMS väcktes för 3 år sedan då positiva studier visade att behandlingen inte påverkar kognitiva förmågor, och han menar att TMS är en behandlingsform med mindre biverkningar än ECT. Det behövs ytterligare forskning innan det går att avgöra vilken roll metoden kan få i rutinsjukvård. Jag ser även ett eventuellt kommande användningsområde här när det gäller utmattningsdepressioner och utmattningssyndrom.