tromboflebit

Tromboflebiter är vanligast i vävnad med åderbråck i benen. De kan dock uppstå i vilken ytlig ven som helst och ofta som komplikation till perifera venkatetrar, picc-line eller annan mekanisk påverkan. En oprovocerad utbredd tromboflebit kan i vissa fall vara ett första symptom på en oupptäckt. BAKGRUND. Tromboflebit i ytliga vener (eng. superficial vein thrombosis - SVT) drabbar v. saphena magna i % av fallen och v. saphena parva i %. I minst 80 % av fallen föreligger varicer. Prevalensen SVT i befolkningen beräknas till % och den årliga incidensen till ca 6 per Vid SVT. Distal tromboflebit (= nedom knät): Hirudoidsalva eller NSAID-gel tunt ggr dagl. Ben i högläge och om ej för ömt stödstrumpa. Proximal tromboflebit (= ovan knät): Ev lågmolekylärt Heparin i form av Fragmin, Klexane eller Innohep. Brukar ofta kombineras med NSAID-gel samt peroral behandling under ett par dagars tid.

Tromboflebit - and

Kerstin Arbring, verksamhetschef Medicinska och geriatriska akutkliniken. Tromboflebit - behandlingsrekommendationer i Östergötland Med tromboflebit avses kärlinflammation med trombotisering inom det ytliga vensystemet, vanligen i nedre extremiteter där varicer ofta är en predisponerande faktor. Djup ventrombos kan ofta uppträda utan att den som drabbas ser eller känner av den. Om du är stilla mycket, som till exempel när du är sängliggande efter en operation, kan det också göra att blodet flödar långsammare i venerna, så att blodet lättare levrar sig. Dessutom rekommenderas högläge och att undvika immobilisering. tromboflebit

Tromboflebit Video

infarkt tromboflebit astma ves22