cyanid

Ingen vet vilken gas ryssarna använde för att slå ut terroristerna. Cyanid och cyanväte. Förgiftning sker dels genom inhalation av cyanväte (framför allt i samband med bränder inomhus) dels peroralt genom intag av cyanidföreningar. Behandling med nitroprussid (Nipride, licenspreparat) utgör en potentiell risk för cyanidförgiftning. Intag av hög dos bittermandel ger signifikant. Cyanider är mycket giftiga, då de reagerar med magens saltsyra till vätecyanid. Kaliumcyanid är ett enzymgift som blockerar cellandningen. 0,15 g räcker för att döda en människa. Cyanid användes flitigt under andra världskrigets slutskede, då många nazister tog sina liv. Vätecyanid användes – under beteckningen Zyklon  ‎Zyklon B · ‎Vätecyanid · ‎Kaliumcyanid · ‎Kategori:Cyanider. cyanid