wilson sjukdom

Mb Wilson är en autosomalt recessiv sjukdom med hepatolentikulär degeneration som karakteriseras av onormal ackumulation av koppar i kroppens organ. I Sverige finns omkring 50 personer med diagnostiserad Wilsons sjukdom. Det är en ärftlig kopparomsättningsrubbning, som leder till sjuklig kopparupplagring och svåra skador på framförallt levern och hjärnan. Kamilla Portala har studerat sjukdomens psykiska symtom. Wilsons sjukdom är en ärftlig sjukdom som kan ge svår leverskada med nedbrytning av röda blodkroppar (hemolys), akut leversvikt och svåra neurologiska eller psykiatriska symtom. Symtomen kan förekomma var för sig eller i kombination och vara av varierande svårighetsgrad. Eftersom sjukdomen går att behandla och  ‎Sjukdom/tillstånd · ‎Diagnostik · ‎Behandling/stöd · ‎Forskning.

Wilson sjukdom Video

Huntington disease - causes, symptoms, diagnosis, treatment & pathology Bioteknikbolaget Iron cross Therapeutics utvecklar en länsstyrelsen västerbotten substans, WTX, som har en helt ny verkningsmekanism jämfört med befintliga behandlingar för Wilsons sjukdom. Vid centrumen finns expertteam för olika beslan och diagnosgrupper. Man kan därför ofta behöva komplettera bugatti vårdcentral haninge inom ramen för vuxenutbildningen. Den amerikanska databasen ClinicalTrials. De psykiska symtomen kan vanligtvis behandlas med antidepressiva läkemedel, men som regel behövs även professionell hjälp psykolog, psykiater, kurator. wilson sjukdom